Make your own free website on Tripod.com

Avaareze afsordegi


avaareze afsordegi:

1-moshkelate tahsili: ofte tahsili-gheibate mokarar-farar az madrese

2-khanevadegi: ekhtelaf ba hamsar-sard mazaaji va kaheshe meili jensi-adame ertebat ba famil-talaagh

3-fardi: farar az khane-etiad va bezehkari

4-shoghli: bi alaaghegi be kar-morakhasie mokarar-raha kardane shoghl